9 juni 2023

INLEIDING

Vzw Blij Leven is een jeugdhulpvoorziening die 126 kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen helpt. Een ploeg van meer dan 95 medewerkers begeleidt hen in verblijf of bij hen thuis. Voor de tijdelijke functie van teamcoach (afdeling De Kreek) hebben we een vacature van 100%.

Vzw Blij Leven hanteert een groeigerichte aanpak die alle cliënten de juiste vitamines voor hun ontwikkelingstraject verzekert. We werken daarbij met hun mogelijkheden, functioneren en moeilijkheden. Zo willen we hen helpen groeien naar een grotere autonomie in het leven vanuit een sterkere verbondenheid met hun netwerk. We zetten daarbij in op een stevig partnerschap en een positief leefklimaat op de twee campussen. Alle medewerkers leven onze kernwaarden dagelijks in relatie tot hen én elkaar: respect, hartelijkheid, professionaliteit en een grote gedrevenheid voor alle kinderen, jongeren en hun gezinnen.

 1. ALGEMEEN

Als teamcoach van een afdelingben je rechtstreeks verantwoordelijk voor de groeikansen én ontwikkelingstrajecten van de kinderen, jongeren en gezinnen die we begeleiden en ondersteunen in de leefgroep en/of hun context.

Je bent een loyale en empathisch leidinggevende die de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de eigen teamleden voorop stelt. Samen met het beleidsteam én de psycholoog van de afdeling ondersteun je hen in de begeleiding van onze kinderen, jongeren en gezinnen.

Je zorgt mee voor de operationele en kwalitatieve groei van de voorziening waarbij je een warm hart en open blik hebt voor alle interne en externe stakeholders.

Je bent flexibel, geëngageerd, betrouwbaar en discreet. Je kan bovendien zelfstandig werken, maar werkt ook vlot én solidair samen in een groter teamverband.

 1. TAKEN

Kerntaken:

 • Als gedeeltelijk lid van het beleidsteam draag je bij tot de uitbouw van het algemeen beleid van de voorziening.
 • Je neemt de dagelijkse leiding en coördinatie van de afdeling in handen. Samen met het team draag je zorg voor een pedagogisch klimaat dat groeikansen biedt voor kinderen, jongeren en hun gezinnen.
 • Je plaatst je actief in jouw leiderschapsrol en stemt jouw leiderschapsstijl af op de waarden van de voorziening en het eigen team.
 • Je coacht en ondersteunt de begeleiders en contextbegeleiders van de afdeling
 • Je beoordeelt de begeleidingsnoden inzake instroom, doorstroom en uitstroom van jongeren
 • Je bent aanspreekpunt voor én communiceert met externe partners en stakeholders.

Ondersteunende taken:

 • Je helpt de begeleiders in het realiseren van de missie, visie en waarden van de voorziening
 • Je versterkt de handelingsbekwaamheid van de begeleiders en helpt hen in het ontwikkelen van hun eigen begeleidersstijl
 • Je initieert reflectie, intervisie en professionalisering binnen het team
 • Je verzorgt de permanentie in een beurtrol met de leden van het beleidsteam
 1. COMPETENTIES

Algemene competenties:

 • Je werkt missiegericht en waardengedreven en gebruikt de missie als richtsnoer voor jouw handelen.
 • Je bent sterk in de realisatie van het strategisch en operationeel beleid van de voorziening en je afdeling
 • Je neemt kwaliteit van leven én werken als vertrekpunt in je handelen
 • Je ontwikkelt de pedagogische krijtlijnen voor de leefgroepwerking samen met het team
 • Je bent besluitvaardig en handelt in lijn met de beleidskeuzes van de voorziening
 • Je vindt vlot jouw weg in de meest recente informaticatoepassingen

Coördinerende competenties:

 • Je hebt een sterk organisatietalent waarbij je planmatig en doeltreffend werkt
 • Je gaat vlot en empathisch om met teamleden, jongeren en ouders
 • Je werkt pragmatisch en resultaatsgericht
 • Je bent creatief en innovatief waarbij nieuwe uitdagingen kansen vormen
 • Je bent flexibel en stemt je functioneren af op de situatie en anderen

Begeleidende competenties:

 • Je werkt coachend en sturend
 • Je hebt oog voor groepsdynamiek
 • Je bent luisterbereid en meelevend
 • Je bent stimulerend voor het team
 1. INFORMATIE

Aanbod:

 • Een uitdagende job binnen een voorziening die voortdurend in beweging en groei is, binnen een gedreven en collegiaal team dat hoog inzet op een posistief leef- en werkklimaat
 • Voltijdse aanstelling voor bepaalde duur (t/m 30 september 2023)
 • Verloning volgens barema pc 319.01, weddeschaal B1a bis
 • Thuiswerkvergoeding

 Diploma:

 • Je hebt een master/bachelor in een menswetenschappelijke richting (bv. sociaal werk, orthopedagogie) of gelijkwaardig door ervaring
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen
 1. SOLLICITATIE

Je kan solliciteren tot maanadg 26 juni 2023 (17:00 uur) via mail naar geert.frateur@blijleven.be met een motiveringsbrief waarin je jouw kandidatuur toelicht en jouw curriculum vitae.

Voor vragen bel je naar Geert Frateur op het nummer 0474 46 04 84.

Geert Frateur
Algemeen Directeur
vzw Blij Leven
Berg 8
9950 Lievegem