vzw Blij Leven

Klachten

Ben je als jongere of ouder ontevreden over onze begeleiding en ondersteuning, dan kan je deze altijd naar ons communiceren:

Spreekplekken

Binnen de voorziening zijn er een aantal spreekplekken die je kunt gebruiken. Als jongere is het groepsgesprek in de afdeling een goede plek om je ontevredenheid of bezorgdheid te verwoorden. Mocht je als ouder graag een moeilijkheid of ontevredenheid bespreken over wat de voorziening doet of niet doet, dan kan je op Rizoom terecht (elke woensdag tussen 13:30 en 14:00 uur in het Happy Life Café).

Directeur

Je kan als jongere of ouder altijd bij de algemeen directeur terecht om een blijvende ontevredenheid of bezorgdheid te communiceren. De directeur bereik je via mail geert.frateur@blijleven.be of via telefoon 0474 460 484. Een sms’je met een vraag om af te spreken kan je zeker ook versturen.

Begeleider & coördinator

Je kan als jongere de leefgroepbegeleiding of jouw individuele begeleider (IB) aanspreken en verwoorden wat je niet zint.
Als ouder of contextpersoon kan je je rechtstreeks tot de contextbegeleider wenden.
Je kan als jongere of ouder bovendien ten allen tijde bij de coördinator terecht. Je gaat dan met één van hen in gesprek over wat je ontevreden stemt.

E-mail

Je kan daadwerkelijk een klacht indienen bij de voorziening door een mail te versturen naar klachten@blijleven.be. Hierin beschrijf je de aard van je klacht en wat jouw vraag is. We reageren hierop binnen de 7 kalenderdagen.

Goed om weten!

Wanneer jij een klacht indient, dan:
- mag jij je altijd laten bijstaan door een vertrouwenspersoon
- kan je ook anoniem een klacht indienen
- mag jij erop rekenen dat je klacht neutraal en objectief behandeld wordt

EXTERN

Mocht je voelen dat je vragen, noden en ontevredenheden onvoldoende door ons beantwoord werden, dan kan je zeker bij de volgende instanties terecht:

Opgroeipunt

  • Telefoon: 078 170 000 (elke werkdag tussen 8:00 en 20:00 uur)
  • Brief: Opgroeipunt, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
  • Website: www.opgroeien.be/opgroeipunt

Kinderrechtencommissariaat

ACT

Opgroeipunt

  • Telefoon: 078 170 000 (elke werkdag tussen 8:00 en 20:00 uur)
  • Brief: Opgroeipunt, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
  • Website: www.opgroeien.be/opgroeipunt

Kinderrechtencommissariaat

ACT