Welkom

MFC Meetjesland is een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg, erkend en gesubsidieerd door het Agentschap Opgroeien van de Vlaamse Overheid. Met een bevlogen ploeg van ongeveer 90 medewerkers zetten we ons dagelijks in om een 125-tal kinderen, jongeren en hun gezinnen te ondersteunen. 

We zijn voornamelijk werkzaam in het Meetjesland, maar bedienen ook de ruimere omgeving richting Gent en Deinze. Onze doelgroep betreft kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar bij wie opgroeien niet zorgeloos verloopt. In bepaalde gevallen is ook voortgezette hulpverlening, voorbij de meerderjarigheid, mogelijk. 

Onze ondersteuning is erop gericht hen te helpen groeien naar autonomie in verbondenheid.

hands-2847508_1920
team-386673_1920

Missie

Blij Leven is een voorziening die kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen begeleidt. 

Onze begeleiding is groeigericht. We helpen hen immers groeien naar meer zelfstandigheid in het leven én een grotere verbondenheid met iedereen die hen omringt. Zo hopen we dat ze zich verder mogen ontplooien tot sterke burgers in onze samenleving. 

Wij begeleiden en ondersteunen hen in verblijf en/of thuis. Hierbij spelen we doelgericht in op hun vragen, noden en verlangens. We werken bewust met hun mogelijkheden, moeilijkheden en functioneren. Bovendien zeggen we actief ja op alles wat in hun leven gebroken of verbroken is.

We doen dit met een sterk en bevlogen team van begeleiders. Dit team zet zich in om onze kernwaarden dagelijks te leven: durf, respect, verbondenheid, authenticiteit en warme menselijkheid. Uiteraard doen we dit naar elkaar toe, maar vooral in relatie tot onze kinderen, jongeren én gezinnen. 

Zo engageren we ons samen voor hun concrete kwaliteit van leven. Daarom vinden we dat  dit ook voor anderen méér vanzelfsprekend mag zijn.

Hulpaanbod

Contextbegeleiding

begeleiding aan huis om samen op zoek te gaan naar mogelijkheden om gewenste verandering te bereiken

Dagbegeleiding in groep

we onthalen het kind of de jongere naschools en tijdens schoolvakanties in ons centrum

Verblijf en kortdurend crisisverblijf

volledig of partieel verblijf in één van onze leefgroepen, zolang als nodig

Kamertraining & CBAW

begeleiden naar zelfstandigheid in een studio op onze campus of aan huis in de eigen stek

Ondersteunende begeleiding

diverse vormen van dagactivering, herstelgerichte activiteiten, time-out en ontheming

Atelierwerking

waaier aan activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden waarbinnen elkeen zichzelf kan ontdekken en mogelijkheden kan verkennen

Ons contacteren

Berg 8 - 9950 Lievegem

09/259.17.27

Geert.Frateur@blijleven.be

Nieuws