vzw Blij Leven

OVER ONS

Blij Leven is een residentiële jeugdhulpvoorziening, erkend en gesubsidieerd door het Agentschap Opgroeien van de Vlaamse Overheid. Met een bevlogen ploeg van ongeveer 96 medewerkers zetten we ons dagelijks in om een 125-tal kinderen, jongeren en hun gezinnen te ondersteunen. 

We zijn voornamelijk werkzaam in het Meetjesland, maar bedienen ook de ruimere omgeving richting Gent en Deinze. Onze doelgroep betreft kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar bij wie opgroeien niet zorgeloos verloopt. In bepaalde gevallen is ook voortgezette hulpverlening, voorbij de meerderjarigheid, mogelijk. 

Onze ondersteuning is erop gericht hen te helpen groeien naar autonomie in verbondenheid.

ONZE MISSIE

Groeien naar autonomie in verbondenheid

Blij Leven is een voorziening die kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen begeleidt.

Onze begeleiding is groeigericht. We helpen hen immers groeien naar meer zelfstandigheid in het leven én een grotere verbondenheid met iedereen die hen omringt. Zo hopen we dat ze zich verder mogen ontplooien tot sterke burgers in onze samenleving.

Wij begeleiden en ondersteunen hen in verblijf en/of thuis. Hierbij spelen we doelgericht in op hun vragen, noden en verlangens. We werken bewust met hun mogelijkheden, moeilijkheden en functioneren. Bovendien zeggen we actief ja op alles wat in hun leven gebroken of verbroken is.

We doen dit met een sterk en bevlogen team van begeleiders. Dit team zet zich in om onze kernwaarden dagelijks te leven: durf, respect, verbondenheid, authenticiteit en warme menselijkheid. Uiteraard doen we dit naar elkaar toe, maar vooral in relatie tot onze kinderen, jongeren én gezinnen.

Zo engageren we ons samen voor hun concrete kwaliteit van leven. Daarom vinden we dat dit ook voor anderen méér vanzelfsprekend mag zijn.

ONZE MISSIE

Groeien naar autonomie in verbondenheid

Blij Leven is een voorziening die kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen begeleidt.

Onze begeleiding is groeigericht. We helpen hen immers groeien naar meer zelfstandigheid in het leven én een grotere verbondenheid met iedereen die hen omringt. Zo hopen we dat ze zich verder mogen ontplooien tot sterke burgers in onze samenleving.

Wij begeleiden en ondersteunen hen in verblijf en/of thuis. Hierbij spelen we doelgericht in op hun vragen, noden en verlangens. We werken bewust met hun mogelijkheden, moeilijkheden en functioneren. Bovendien zeggen we actief ja op alles wat in hun leven gebroken of verbroken is.

We doen dit met een sterk en bevlogen team van begeleiders. Dit team zet zich in om onze kernwaarden dagelijks te leven: durf, respect, verbondenheid, authenticiteit en warme menselijkheid. Uiteraard doen we dit naar elkaar toe, maar vooral in relatie tot onze kinderen, jongeren én gezinnen.

Zo engageren we ons samen voor hun concrete kwaliteit van leven. Daarom vinden we dat dit ook voor anderen méér vanzelfsprekend mag zijn.

ONZE MODULES

Deze modules zijn zowel afzonderlijk als gecombineerd inzetbaar, afhankelijk van de vraag en ondersteuningsnood. Eén module, met name de contextbegeleiding, staat daarbij ten allen tijde centraal en kan, waar nodig, worden aangevuld met bijkomend hulpaanbod. 

Contextbegeleiding

begeleiding aan huis om samen op zoek te gaan naar mogelijkheden om gewenste verandering te bereiken

Verblijf & kortdurend crisisverblijf

volledig of partieel verblijf in één van onze leefgroepen, zolang als nodig

Ondersteunende begeleiding

diverse vormen van dagactivering, herstelgerichte activiteiten, time-out en ontheming

Component-6-–-1.png

Dagbegeleiding in groep

we onthalen het kind of de jongere naschools en tijdens schoolvakanties in ons centrum

Kamertraining & CBAW

begeleiden naar zelfstandigheid in een studio op onze campus of aan huis in de eigen stek

Atelierwerking

waaier aan activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden waarbinnen elkeen zichzelf kan ontdekken en mogelijkheden kan verkennen

Component-6-–-1.png

begeleiding aan huis om samen op zoek te gaan naar mogelijkheden om gewenste verandering te bereiken

Component-7-–-1.png

we onthalen het kind of de jongere naschools en tijdens schoolvakanties in ons centrum

Component-8-–-1.png

volledig of partieel verblijf in één van onze leefgroepen, zolang als nodig

Component-9-–-1.png

begeleiden naar zelfstandigheid in een studio op onze campus of aan huis in de eigen stek

Component-10-–-1.png

diverse vormen van dagactivering, herstelgerichte activiteiten, time-out en ontheming

Component-11-–-1.png

waaier aan activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden waarbinnen elkeen zichzelf kan ontdekken en mogelijkheden kan verkennen

HULP OP MAAT

We komen, samen met het gezin en eventueel andere relevante betrokkenen, tot een hulpverlening op maat. Dit opzet kan bovendien op elk moment, in onderling overleg, worden bijgestuurd naar gelang het verloop van de begeleiding. We spreken daarom graag over hulpverleningstrajecten. Daar waar we onze werkvormen doorheen de tijd laten mee-evolueren met de hulpvraag streven we steeds naar de grootst mogelijke continuïteit. We laten de modules daarom naadloos op elkaar aansluiten en de voor het gezin vertrouwde contextbegeleid(st)er blijft doorheen het ganse traject betrokken.

Deze flexibiliteit hanteren we evenzeer wat betreft de duur van onze ondersteuning. Waar voor het ene gezin een korte begeleidingsperiode volstaat, heeft iemand anders jarenlang behoefte aan onze hulp. “Zo kort als mogelijk, maar zolang als nodig.” is hier dan ook het uitgangspunt.

HULP OP MAAT

We komen, samen met het gezin en eventueel andere relevante betrokkenen, tot een hulpverlening op maat. Dit opzet kan bovendien op elk moment, in onderling overleg, worden bijgestuurd naar gelang het verloop van de begeleiding. We spreken daarom graag over hulpverleningstrajecten. Daar waar we onze werkvormen doorheen de tijd laten mee-evolueren met de hulpvraag streven we steeds naar de grootst mogelijke continuïteit. We laten de modules daarom naadloos op elkaar aansluiten en de voor het gezin vertrouwde contextbegeleid(st)er blijft doorheen het ganse traject betrokken.

Deze flexibiliteit hanteren we evenzeer wat betreft de duur van onze ondersteuning. Waar voor het ene gezin een korte begeleidingsperiode volstaat, heeft iemand anders jarenlang behoefte aan onze hulp. “Zo kort als mogelijk, maar zolang als nodig.” is hier dan ook het uitgangspunt.

ONZE AFDELINGEN

Men zou kunnen denken dat onze verschillende afdelingen elk één van de modules voor hun rekening nemen. Niets is minder waar. In elk van onze afdelingen wordt de hele waaier aan ondersteuningsmogelijkheden gerealiseerd. Ze vormen als het ware afspiegelingen van elkaar. Op die manier verzekeren we dat de voor het gezin, of jongere, vertrouwde begeleid(st)ers betrokken kunnen blijven doorheen het ganse traject.

CAMPUS LIEVEGEM
Berg 8 – 9950 Lievegem
T 0490 65 87 35
demeersen@blijleven.be

CAMPUS LIEVEGEM
Berg 8 – 9950 Lievegem
T 0499 75 70 55
dekreek@blijleven.be

CAMPUS LIEVEGEM
Berg 8 – 9950 Lievegem
T 09 398 65 02
devliet@blijleven.be

CAMPUS KAPRIJKE
Voorstraat 38 – 9970 Kaprijke
T 0491 56 48 86
dekere@blijleven.be

CAMPUS LIEVEGEM
Berg 8 – 9950 Lievegem
T 09 398 65 01
degastel@blijleven.be

CAMPUS LIEVEGEM
Berg 8 – 9950 Lievegem
T 0491 56 48 89
dagbegeleiding@blijleven.be

ALGEMEEN Vzw Blij Leven is een residentiële jeugdhulpvoorziening die kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunt. Een ploeg van meer dan 95 medewerkers ondersteunt en …

ALGEMEEN Vzw Blij Leven is een residentiële jeugdhulpvoorziening die kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunt. Een ploeg van meer dan 95 medewerkers ondersteunt en begeleidt …

ALGEMEEN Vzw Blij Leven is een voorziening die kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunt. Een ploeg van ongeveer 96 medewerkers ondersteunt en begeleidt 126 …

Vzw Blij Leven is een jeugdhulpvoorziening die 126 kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen helpt. Een ploeg van meer dan 95 medewerkers begeleidt hen in …

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze organisatie. De meest recente berichten lees je hier, oudere berichten kan je nalezen op de nieuwspagina.

Nieuwtjes uit
Blij leven