7 mei 2024

Vzw Blij Leven is een jeugdhulpvoorziening die 126 kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen helpt. Een ploeg van meer dan 95 medewerkers begeleidt hen in verblijf of bij hen thuis. Voor de functie van ondersteunende begeleider hebben we een vacature van 80%.

Vzw Blij Leven hanteert een groeigerichte aanpak die alle cliënten de juiste vitamines voor hun ontwikkelingstraject verzekert. We werken daarbij met hun mogelijkheden, functioneren en moeilijkheden. Zo willen we hen helpen groeien naar een grotere autonomie in het leven vanuit een sterkere verbondenheid met hun netwerk. We zetten daarbij in op een stevig partnerschap en een positief leefklimaat op de twee campussen. Alle medewerkers leven onze kernwaarden dagelijks in relatie tot hen én elkaar: respect, hartelijkheid, professionaliteit en een grote gedrevenheid voor alle kinderen, jongeren en hun gezinnen.

Sinds 2023 werken vzw Blij Leven en OBC De Waai in partnerschap samen om jongeren die in de Kruiskenshoeve even op adem komen, te ondersteunen en begeleiden. Binnen een team van ondersteunende begeleiders, engageer jij je om deze jongeren te begeleiden binnen de setting van de Kruiskenshoeve.

ALGEMEEN

Als ondersteunende begeleider zet je in op de ondersteuning en begeleiding van jongeren tijdens dagbestedings- en timeout-trajecten op de Kruiskenshoeve. Je maakt deel uit van een team van ondersteunende begeleiders die jongeren begeleiden van vzw Blij Leven, terwijl jij prioritair jongeren op de Kruiskenshoeve begeleidt. Je doet dit op afgesproken momenten in functie van de specifieke noden en groeikansen van de jongeren.

Je zorgt mee voor de operationele en kwalitatieve groei van de Kruiskenshoeve, waarbij je een warm hart en open blik hebt voor alle interne en externe stakeholders.

Je bent flexibel, geëngageerd, betrouwbaar en discreet. Je kan bovendien zelfstandig werken, maar werkt al even vlot én solidair samen in een kleiner teamverband op de Kruiskenshoeve.

HOOFDTAKEN

Individuele begeleiding van de jongeren

 • Je staat in voor een interne of faciliteert een externe dagbesteding op maat voor jongeren die om verschillende redenen (deels) afhaken op hun schools traject
 • Je ondersteunt jongeren die overdag of een aantal dagen in de Kruiskenshoeve ademruimte krijgen en begeleidt ze ter plekke in hun zoektocht naar of realisatie van een zinvolle dagbesteding
 • Je organiseert en begeleidt meerdaagse time-outprojecten met jongeren die om verschillende redenen moeilijkheden ervaren in hun persoonlijk traject
 • Je activeert jongeren en daagt hen uit om uit hun comfortzone te stappen en om hun grenzen te verleggen. Je legt samen met jongeren kortdurende ervaringstrajecten af binnen de setting van de Kruiskenshoeve.
 • Je helpt jongeren verbindingen te herstellen met zichzelf, hun omgeving en de ruimere samenleving
 • Je helpt jongeren met persoonlijke zingevingsprocessen en emotioneel leren. Je gaat daarbij ervaringsgericht te werk

Teamwerking

 • Je maakt deel uit van een team ondersteunende begeleiders van vzw Blij Leven
 • Je ondersteunt als ondersteunende begeleider de werking van de Kruiskenshoeve in functie van de noden van de jongeren en aard van de begeleiding
 • Je werkt samen met andere begeleiders die betrokken zijn op een bepaalde jongere. Je overlegt met hen binnen (in-)formele overlegmomenten.
 • Je brengt verslag uit naar teamleden van de trajecten met een jongere. Je hebt daarbij ook een vrijblijvende adviesfunctie. Je doet dit schriftelijk (via Ecqare, via verslagen) en/of mondeling (op overlegmomenten)
 • Je overlegt op regelmatige basis met jouw coördinator tijdens functievergaderingen.

Organisatiewerking

 • Je werkt actief mee aan de realisatie van de missie van de Kruiskenshoeve.
 • Je zet mee je schouders onder de uitbouw van een toekomstig partnerschap van De Kruiskenshoeve, vzw Blij Leven, OBC De Waai (De Stormkering).

COMPETENTIES

 • Je hebt een duidelijk groeigerichte houding en zet die actief om in jouw praktijken binnen een time-outplek zoals de Kruiskenshoeve
 • Je bent in staat een neutrale positie te waarborgen tussen de verschillende stakeholders binnen een casus.
 • Je bent avontuurlijk en sportief. Begeleidingen `back to basic` en met minimaal comfort schrikken jou niet af.
 • Je werkt ervaringsgericht met de jongeren en vertrekt daarbij vanuit het principe van gelijkwaardigheid.     
 • Je bent flexibel qua inzetbaarheid. Je bent in staat om heel snel op begeleidingsvragen in te spelen en ermee aan de slag te gaan
 • Je neemt een (zelf-)reflectieve houding aan tijdens begeleidingen met jongeren. Je bent daarbij luisterbereid en meelevend
 • Je bent creatief en bij voorkeur ook handig. Je ziet snel kansen en mogelijkheden om projectmatig te werk te gaan
 • Je beschikt over een hoge mate van verantwoordelijkheidszin tijdens begeleidingen met jongeren. Je bent in staat om snel een sfeer van veiligheid en betrouwbaarheid te creëren
 • Je gaat discreet om met eventuele vertrouwelijke informatie van de jongeren
 • Je hebt een informele  en verbindende begeleidershouding naar de jongeren toe. Je kan ook vlot schakelen naar een kordate houding indien aangewezen
 • Je bent in staat om hoofdzakelijk zelfstandig en autonoom te werken
 • Je kan binnen een team vlot schakelen om wisselende rollen en taken op te nemen in functie van de werking van de Kruiskenshoeve.

AANBOD

 • Een uitdagende job binnen een voorziening die voortdurend in beweging is
 • Aanstelling van 80%
 • Verloning volgens barema pc 319.01

DIPLOMA

 • Je hebt een master/bachelor in een menswetenschappelijke richting (bv. sociaal werk, orthopedagogie) of gelijkwaardig door ervaring
 •  Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen

SOLLICITATIE

Je kan solliciteren tot 28 mei 2024 (17:00 uur) via mail naar geert.frateur@blijleven.be met een motiveringsbrief waarin je jouw kandidatuur toelicht en jouw curriculum vitae.

Voor vragen bel je naar Geert Frateur op het nummer 0474 46 04 84.