5 maart 2024

INLEIDING

Vzw Blij Leven is een jeugdhulpvoorziening die kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen ondersteunt. Een ploeg van meer dan 95 medewerkers begeleidt 126 jongeren en hun gezin, in verblijf of bij hen thuis. We begeleiden en ondersteunen hen zodat ze kunnen groeien naar autonomie in een grotere verbondenheid tot hun netwerk én samenleving. We hebben een vacature voor de functie van medewerker technische ondersteuning voor de gehele organisatie. Het betreft een tewerkstelling van 100% van onbepaalde duur.

ALGEMEEN

Als medewerker technische ondersteuning ben je mee verantwoordelijk voor de technische en praktische taken op de twee sites van vzw Blij Leven: campussen Lievegem en Kaprijke.

Je staat in voor het onderhoud en herstel van materieel en toestellen. Je zorgt mee voor de buitenruimte, perken en plantsoenen. Je verzorgt het contact met leveranciers en verdeelt producten en goederen intern. Na een korte inloopperiode werk je zelfstandig en ben je steeds stand-by voor momenten dat we technische problemen ondervinden. Je werkt nauw samen met de directeur en coördinator personeel. Je hebt oog voor veiligheid, hygiëne, orde van de infrastructuur én de integriteit van onze jongeren.

Bovendien ga je vlot in relatie tot alle collega’s van de voorziening en kan je gemakkelijk verbinden én tot onze kinderen en jongeren.

TAKEN

Algemene taken

 • Je onderhoudt en herstelt materialen en (technische) toestellen in binnen- en buitenruimte
 • Je onderhoudt en beplant grasvelden, perken en plantsoenen
 • Je onderhoudt en organiseert de eigen werkplaats en werkcamionette.
 • Je onderhoudt en herstelt onze voertuigen en doet de algemene controle van wagens
 • Je ondersteunt mee de technische systemen, zoals: badging, luchtverversing, verwarming, alarm en brandveiligheid

Dienstverlenende taken

 • Je onthaalt externe herstel- en/of installatiediensten
 • Je ziet toe op het werk van externe herstel- en/of installatiediensten
 • Je controleert de werken verricht door externe herstel- en/of installatiediensten

Toezichtstaken

 • Je stelt mogelijke risico’s en gevaren vast in het gebruik van materialen en toestellen
 • Je stelt eventuele mankementen vast aan materialen en toestellen
 • Je rapporteert hierover aan directeur en/of coördinator

Sporadische taken

 • Je neemt extra taken op bij speciale gelegenheden en/of evenementen
 • Je voert praktische taken uit samen met kinderen en/of jongeren
 • Je maakt actief deel uit van het permanentiesysteem inzake technische ondersteuning

Samenwerking coördinator en/of directeur

 • Je ontvangt dagelijks een korte briefing
 • Je neemt actief deel aan het wekelijks technisch werkoverleg
 • Je bespreekt mogelijke problemen op het werk
 • Je geeft materiële defecten door

COMPETENTIES

Algemeen

 • Je staat open en positief naar onze cliënten (kinderen, jongeren en gezinnen)
 • Je bent integer en hebt respect voor de persoonlijke levenssfeer van deze cliënten
 • Je leeft de kernwaarden van de organisatie: professionaliteit, collegialiteit, solidariteit, respect en hartelijkheid.
 • Je bent zorgzaam en hebt oog voor duurzaamheid
 • Je bent bereid om bij te leren en vorming te volgen

Specifiek

 • Je werkt planmatig, gestructureerd én zorgzaam
 • Je werkt zelfstandig en verhoudt je ook gemakkelijk tot alle collega’s
 • Je werkt efficiënt en doeltreffend bij het uitvoeren van jouw taken
 • Je bent flexibel en springt vlot bij waar het nodig is
 • Je leeft de wetgeving trouw na inzake veiligheid en hygiëne
 • Je beheerst de basistechnieken om zaken te herstellen of onderhouden
 • Je verricht het onderhoud en de herstellingen met zorg en oog voor de concrete noden van collega’s en cliënten.
 • Je toont zin voor initiatief en bent creatief in het aanpakken van moeilijkheden
 • Je voelt de sfeer en cultuur in de organisatie goed aan en neemt daarbij je juiste plaats in
 • Je draagt bij aan het materiële én lichamelijke welzijn van de kinderen en jongeren
 • Je verdiept je in de werking van onze systemen inzake badging, verwarming, luchtverversing, alarm, brandveiligheid, camerabewaking, enz.

AANBOD

 • Je werkt in een sterk en gedreven team dat streeft naar kwaliteitsvolle en professionele technische én praktische ondersteuning.
 • Je krijgt de kans om in de technische en praktische ondersteuning ook jouw talenten te ontplooien
 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur
 • Je ontvangt een premie om stand-by te staan bij technische problemen in weekends of vakantieperiodes
 • Je krijgt verloning naar diploma en met anciënniteit volgens de geldende regels binnen Agentschap Opgroeien (Paritair Comité 319.01), klasse L2.

Als sociaal ondernemer nodigen we expliciet de volgende mogelijke kandidaten uit:

vrouwelijke kandidaten
kandidaten met een beperking
kandidaten met een Art. 60-regeling
kandidaten uit kansengroepen en met etnisch-culturele andere roots


PRAKTISCH

Heb je belangstelling? Bezorg dan je motivatiebrief en CV ten laatste op vrijdag 25 maart 2024 (om 17:00 uur) aan geert.frateur@blijleven.be

Mocht je vragen hebben, dan kan je altijd terecht bij:

Geert Frateur (Algemeen Directeur)
GSM: 0474 46 04 84