10 januari 2024

ALGEMEEN

Vzw Blij Leven is een voorziening die kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunt. Een ploeg van ongeveer 95 medewerkers ondersteunt en begeleidt 126 kinderen, jongeren en hun gezin; in verblijf of bij hen thuis.

We hebben een vacature voor de functie van leefgroepbegeleider binnen de afdeling De Kere. Het betreft een contract van onbepaalde duur vanaf 01 maart 2024.

Als voorziening ontwikkelen we een groeigerichte aanpak die stoelt op een psycho-pedagogisch kader. Met dit kader willen we alle kinderen, jongeren en gezinnen de juiste vitamines voor hun groeiproces en ontwikkelingstraject verzekeren. We werken daarbij met hun mogelijkheden, functioneren en moeilijkheden. Door onze hulp hopen we bij te dragen aan hun groei naar meer autonomie in sterkere verbondenheid met wie hen omringt.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als leefgroepbegeleider verwachten we van jou het volgende:

Hoofdtaak:

Leefgroepbegeleiding:

 • Je gaat actief op zoek hoe je de jongeren kan helpen groeien naar realistische autonomie in reële verbinding met de personen die voor hen belangrijk zijn
 • Je herkent groeps- en interactieprocessen binnen de leefgroep en stemt je handelen hierop af (zowel pro- als reactief)
 • Je biedt een voorspelbaar en veilig  leefklimaat en kan de dagelijkse routine hanteren binnen het aanwezige pedagogische systeem
 • Je hanteert generationele en pedagogische grenzen
 • Je organiseert en begeleidt groepsactiviteiten
 • Je hebt oog voor de groeikansen  en ontwikkelingstrajecten  van elke  jongere binnen de leefgroep

Individuele begeleiding van de jongere:

 • Je draagt inhoudelijk mee aan het tot stand komen van een individuele handelingsplanning van de jongere
 • Je hanteert de uitgestippelde handelingslijnen binnen het begeleidingstraject
 • Je bent individueel begeleider van één of meerdere jongeren en behartigt mee de belangen, wensen en aspiraties van de jongere
 • Je hebt oog voor de contacten van de jongere met zijn  belangrijke contexten
 • Je volgt school en vrijetijdsbesteding van de jongere actief op
 • Je werkt groeigericht met oog voor de mogelijkheden, moeilijkheden en het functioneren van de jongeren.
 • Je gaat co-creatief  en gekaderd aan de slag met deze mogelijkheden, moeilijkheden en het functioneren van de jongere

Teamwerking:

 • Je werkt nauw samen met de collega’s en stemt je handelen onderling met hen af
 • Je neemt actief deel aan de overlegmomenten
 • Je houdt collega’s op de hoogte van gebeurtenissen zowel via dialoog of via de voorziene registratie-instrumenten
 • Je hanteert de voorziene registratie-instrumenten (journaal, database, outlookagenda,…)
 • Je ontwikkelt een authentieke begeleidingsstijl in aanpassing aan de teamcultuur en – dynamiek

PROFIEL

Competenties:

 • Je werkt waardegedreven en vanuit de missie en visie van de organisatie
 • Je bent operationeel sterk en werkt handelingsgericht
 • Je bent flexibel en meedenkend in het belang van de werking
 • Je gaat gemakkelijk en vlot om met teamleden, jongeren en ouders
 • Je bent transparant in handelen en staat open voor feedback
 • Je neemt kwaliteit van leven én werken als vertrekpunt in je handelen
 • Je denkt mee over de pedagogische krijtlijnen voor de leefgroepwerking
 • Je kan organiseren en plannen voor  de continuïteit in de leefgroepwerking
 • Je bent zelfreflectief en gaat constructief om met feedback
 • Je kan vlot schakelen tussen teamgericht en zelfstandig werken
 • Je leeft actief de grondhoudingen van een begeleider binnen onze setting
 • Je staat stevig  in relatie tot onze kinderen, jongeren en gezinnen
 • Je respecteert onze deontologische code en de persoonlijke levenssfeer van elkeen

AANBOD

 • We bieden een boeiende, leerrijke werkomgeving met ruimte tot persoonlijke  groei.
 • Een uitdagende job in een innovatieve organisatie die voortdurend in beweging is.
 • Contract van onbepaalde duur voor 80%, met mogelijkheid om dit voor 15% uit te breiden voor een bepaalde duur.
 • Verloning PC 319.01 barema B1C .

PLAATS TEWERKSTELLING

Voorstraat 38
9970 Kaprijke

DIPLOMA

Je hebt een bachelor orthopedagogie of maatschappelijk werk  of een masterdiploma humane wetenschappen.

SOLLICITEREN

Je kan het beste solliciteren bij Geert Frateur (Algemeen directeur) met een brief waarin je jouw kandidatuur motiveert en je CV: geert.frateur@blijleven.be

Solliciteren kan tot zondagavond 04.02.2024 om 23u00. Voor vragen kan je bellen naar Geert Frateur op het nummer 0474 460 484