13 maart 2023

Vacature met onmiddellijke ingang

Algemeen

Vzw Blij Leven is een voorziening die kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunt. Een ploeg van ongeveer 95 medewerkers ondersteunt en begeleidt 126 kinderen, jongeren en hun gezin; in verblijf of bij hen thuis. 

We hebben een vacature voor de functie van leefgroepbegeleider binnen de  afdeling De Vliet. Het betreft een contract van bepaalde duur (onmiddellijke indiensttreding t/m 3 september 2023).

Als voorziening ontwikkelen we een groeigerichte aanpak die stoelt op een psycho-pedagogisch kader. Met  dit kader willen we  alle kinderen, jongeren en gezinnen de juiste vitamines voor hun groeiproces en ontwikkelingstraject verzekeren. We werken daarbij met hun mogelijkheden, functioneren en moeilijkheden. Door onze hulp hopen we bij te dragen aan hun groei naar meer  autonomie in sterkere  verbondenheid met wie hen omringt.

Functieomschrijving

Als leefgroepbegeleider verwachten we van jou het volgende:

Hoofdtaak:

Leefgroepbegeleiding:

 • Je gaat actief op zoek hoe je de jongeren kan helpen groeien naar realistische autonomie in reële verbinding met de personen die voor hen belangrijk zijn
 • Je herkent groeps- en interactieprocessen binnen de leefgroep en stemt je handelen hierop af (zowel pro- als reactief)
 • Je biedt een voorspelbaar en veilig leefklimaat en kan de dagelijkse routine hanteren binnen het aanwezige pedagogische systeem
 • Je hanteert generationele en pedagogische grenzen
 • Je organiseert en begeleidt groepsactiviteiten
 • Je hebt oog voor de groeikansen en ontwikkelingstrajecten  van elke  jongere binnen de leefgroep

Individuele begeleiding van de jongere:

 • Je draagt inhoudelijk mee aan het tot stand komen van een individuele handelingsplanning van de jongere
 • Je hanteert de uitgestippelde handelingslijnen binnen het begeleidingstraject
 • Je bent individueel begeleider van één of meerdere jongeren en behartigt mee de belangen, wensen en aspiraties van de jongere
 • Je hebt oog voor de contacten van de jongere met zijn  belangrijke contexten
 • Je volgt school en vrijetijdsbesteding van de jongere actief op
 • Je werkt groeigericht met oog voor de mogelijkheden, moeilijkheden en het functioneren van de jongeren.
 • Je gaat co-creatief en gekaderd aan de slag met deze mogelijkheden, moeilijkheden en het functioneren van de jongere

Teamwerking:

 • Je werkt nauw samen met de collega’s en stemt je handelen onderling met hen af
 • Je neemt actief deel aan de overlegmomenten
 • Je houdt collega’s op de hoogte van gebeurtenissen zowel via dialoog of via de voorziene registratie-instrumenten
 • Je hanteert de voorziene registratie-instrumenten (journaal, database, outlookagenda,…)
 • Je ontwikkelt een authentieke begeleidingsstijl in aanpassing aan de teamcultuur en – dynamiek

Profiel

Competenties:

 • Je werkt waardegedreven en vanuit de missie en visie van de organisatie
 • Je bent operationeel sterk en werkt handelingsgericht
 • Je bent flexibel en meedenkend in het belang van de werking
 • Je gaat gemakkelijk en vlot om met teamleden, jongeren en ouders
 • Je bent transparant in handelen en staat open voor feedback
 • Je neemt kwaliteit van leven én werken als vertrekpunt in je handelen
 • Je denkt mee over de pedagogische krijtlijnen voor de leefgroepwerking
 • Je kan organiseren en plannen voor  de continuïteit in de leefgroepwerking
 • Je bent zelfreflectief en gaat constructief om met feedback
 • Je kan vlot schakelen tussen teamgericht en zelfstandig werken
 • Je leeft actief de grondhoudingen van een begeleider binnen onze setting
 • Je staat stevig in relatie tot onze kinderen, jongeren en gezinnen
 • Je respecteert onze deontologische code en de persoonlijke levenssfeer van elkeen

Aanbod

 • We bieden een boeiende, leerrijke werkomgeving met ruimte tot persoonlijke groei.
 • Een uitdagende job in een innovatieve organisatie die voortdurend in beweging is.
 • Contract van bepaalde duur (onmiddellijke indiensttreding – 03 september  2023).
 • Verloning PC 319.01 barema B1C .

Diploma

Je hebt een bachelor orthopedagogie of maatschappelijk werk of een masterdiploma humane wetenschappen.

Solliciteren

Je kan het beste solliciteren bij Geert Frateur (Algemeen directeur) met een brief waarin je jouw kandidatuur motiveert en je CV: geert.frateur@blijleven.be

Voor vragen kan je bellen naar Geert Frateur op het nummer 0474 460 484