5 februari 2024

INLEIDING

Vzw Blij Leven is een residentiële jeugdhulpvoorziening die 126 kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen helpt. Een ploeg van meer dan 95 medewerkers begeleidt hen in verblijf of bij hen thuis. We zoeken een master in de klinisch psychologie of orthopedagogie die de contextbegeleiders van twee afdelingen ondersteunt voor de mobiele trajecten. Het betreft een aanstelling van 30% voor een periode van 2 jaar met reële kansen op verdere uitbreiding.

Vzw Blij Leven ontwikkelt een groeigerichte aanpak die stoelt op een psycho-pedagogisch kader dat alle cliënten de juiste vitamines voor hun groeiproces verzekert. We werken daarbij met de mogelijkheden, het functioneren en moeilijkheden van hen. Zo willen we hen helpen groeien naar een grotere autonomie in sterkere relationele verbondenheid.

ALGEMEEN

Als psycholoog of orthopedagoog ben je mee verantwoordelijk voor de groeikansen én ontwikkelingstrajecten van de kinderen, jongeren en gezinnen die we begeleiden en ondersteunen.

Je staat in voor hun psychisch welzijn en kwaliteit van bestaan. Je zorgt er mee voor dat ze alle mogelijkheden kunnen opnemen, eigen gedrag bijsturen in lijn met wie ze zijn en relationele en/of affectieve moeilijkheden kunnen doorwerken. Je ondersteunt de groepsdynamiek in een leefgroep.

Je begeleidt de contextbegeleiders van twee afdelingen in de processen die ze met de kinderen, jongeren en gezinnen gaan. Je werkt hiervoor in tandem met de coördinator van de afdeling.  Samen met de andere klinisch psychologen realiseer je zo mee de groeigerichte visie van de voorziening via een maximale onderlinge afstemming. Je leeft actief de kernwaarden van de organisatie: professionaliteit, collegialiteit, solidariteit en hartelijkheid.

Bovendien heb je een uitgesproken oog voor de integriteit van onze kinderen, jongeren en gezinnen én hun kansen op interactie en participatie.

TAKEN

Ondersteunen van vraagverhelderingsprocessen

 • Je bent een duidelijk aanspreekpunt voor kinderen, jongeren en hun gezinnen.
 • Je onthaalt de aspiraties, behoeften en vragen van kinderen, jongeren en gezinnen.
 • Je begeleidt de casusbesprekingen in functie van hun groeiprocessen.
 • Je onderschrijft de handelingslijnen en daaruit afgeleide ontwikkelingstrajecten van de jongeren.
 • Je superviseert handelingsplannen en evolutieverslagen.
 • Je verzamelt effecten van handelwijzen en praktijken om doeltreffend  te ondersteunen.
 • Je spreekt externe expertise aan en schakelt deze mee in (GGZ, kinder- en jeugdpsychiatrie, VAPH, enzovoort).
 • Je wordt uitgenodigd voor een driehoeksoverleg of synthesevergadering in functie van groei- en ontwikkelingskansen en/of neemt er doelgericht eraan deel.

Ondersteunen van medewerkers

 • Je bent een duidelijk aanspreekpunt voor de medewerkers in hun contextbegeleidersrol.
 • Je onthaalt en beluistert moeilijkheden, behoeften en vragen van medewerkers.
 • Je nodigt medewerkers uit tot én begeleidt hen in zelfreflectie over hun handelen.
 • Je helpt medewerkers bij het integreren van het psycho-pedagogisch kader.
 • Je ondersteunt medewerkers bij het leven van de grondhoudingen en waarden jegens de kinderen, jongeren en hun gezinnen.

Realiseren van het psycho-pedagogisch kader

 • Je ontwikkelt een actieve relatie met het integrale en geïntegreerde psycho-pedagogisch kader.
 • Je begeleidt  co-creatieve groei- en ontwikkelingsprocessen vanuit het kader.
 • Je introduceert werkvormen en methodieken in lijn met dit kader.
 • Je betrekt contextbegeleiders interactief en participatief op dit kader.
 • Je verrijkt onze inhoudelijke werktijden in functie van verdere integratie van het kader.
 • Je ontwikkelt mee het VTO-beleid dat de groeigerichte aanpak integreert in de contextwerking.
 • Je actualiseert de bouwstenen van het integrale en geïntegreerd kader
 • Je begeleidt intervisie en supervisie van contextbegeleiders

COMPETENTIES

Algemeen

 • Je staat open en positief naar onze cliënten (kinderen, jongeren en hun gezinnen).
 • Je bent integer en hebt respect voor de persoonlijke levenssfeer van deze cliënten.
 • Je leeft de kernwaarden van de organisatie: professionaliteit, collegialiteit, solidariteit en hartelijkheid.
 • Je hebt een uitgesproken kijk op de competenties, het functioneren en de moeilijkheden van onze kinderen, jongeren en hun gezinnen.
 • Je bent zelf-reflectief en bent daarin een rolmodel voor de medewerkers.

Specifiek

 • Je werkt zelfstandig en verhoud  je ook gemakkelijk tot alle teamleden.
 • Je werkt efficiënt en doeltreffend bij het uitvoeren  van jouw taken.
 • Je leeft de wetgeving trouw na inzake de integriteit en kinderrechten.
 • Je reflecteert kritisch en zelfstandig vanuit jouw theoretische kader(-s).
 • Je levert een actieve bijdrage aan co-creatieve denk- en ontwerpprocessen.
 • Je zet hoog in op de interactie en participatie van onze cliënten.

AANBOD

 • Je werkt in een sterk én gedreven team dat streeft naar kwaliteit en professionaliteit.
 • Je benut de kans om in de ondersteuning en begeleiding van de kinderen, jongeren en hun gezinnen ook jouw talenten volop  te ontplooien.
 • Je hebt een aanstelling van 30% voor een periode van 2 jaar met reële kansen op verdere uitbreiding.
 • Je hebt een verloning naar diploma én met anciënniteit volgens de geldende regels binnen Agentschap Opgroeien (Paritair Comité 319.01).

 SOLLICITEREN

 • Je kan het beste solliciteren bij Geert Frateur (Algemeen directeur) met een brief waarin je jouw kandidatuur motiveert en je CV: geert.frateur@blijleven.be
 • Solliciteren kan tot maandag 26 februari 2024. Voor vragen kan je bellen naar Geert Frateur op het nummer 0474 460 484