25 maart 2024

ALGEMEEN

Vzw Blij Leven is een voorziening die kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunt. Een ploeg van ongeveer 95 medewerkers ondersteunt en begeleidt 126 kinderen, jongeren en hun gezin; in verblijf of bij hen thuis.

Als voorziening ontwikkelen we een groeigerichte aanpak die stoelt op een inhoudelijk kader dat alle cliënten de juiste vitamines voor hun groeiproces verzekert. We werken daarbij met de mogelijkheden, het functioneren en de moeilijkheden van hen. Zo willen we hen helpen groeien naar een grotere autonomie in een sterkere verbondenheid met anderen.

VACATURE

Vzw Blij Leven heeft een vacature voor de functie van crisisbegeleider in residentiele, hulpverleningstrajecten. Het betreft een tewerkstelling (80%) van onbepaalde duur waarbij je in verbinding werkt met alle afdelingen van de voorziening (campus Lievegem en Kaprijke)

FUNCTIEOMSCHRIJVING

 • Je realiseert crisisbegeleidingen binnen (en sporadisch ook buiten) onze voorziening die aangemeld worden door het crisismeldpunt.
 • Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met het crisismeldpunt.
 • Je zorgt ervoor dat elke crisisbegeleiding voldoet aan de criteria van crisisjeugdhulp.
 • Je gaat aan de slag met de noden en behoeften van de jongeren die zich aandienen zolang ze in de voorziening verblijven.
 • Je bent een brugfiguur tussen de context van de crisisjongeren én het team van leefgroepbegeleiders.
 • Je gaat actief op zoek naar gepaste vervolghulp of een mogelijk parcours naar de context van de jongere.
 • Je combineert de pure crisisbegeleiding met een sterke contextbegeleiding om zo het netwerk van de jongere actief te betrekken op het onderscheidings- en keuzeproces van de jongeren.
 • Je zet doelgericht in op ondersteunende begeleiding in functie van de aspiraties en behoeften van de jongeren en doet dit in samenspraak met het team ondersteunende begeleiders.
 • Je koppelt terug naar het regieoverleg over de ontwikkeling, afronding en nazorg van elk crisisbegeleidingstraject.
 • Je communiceert vlot via de geijkte communicatiekanalen die crisissituaties vereisen: mail, whatsapp en gsm.
 • Je communiceert de rol en het mandaat van een crisisbegeleider helder en duidelijk naar alle interne en externe actoren.
 • Je stemt jouw handelen en werk af tijdens werkvergaderingen met jouw coördinator en de collega’s ondersteunende begeleiding

COMPETENTIES

Algemeen:

 • Je staat open en positief naar onze crisisjongeren en hun gezinnen.
 • Je bent integer en hebt respect voor de persoonlijke levenssfeer van de jongeren en hun gezinnen
 • Je leeft de kernwaarden van de organisatie: professionaliteit, collegialiteit, solidariteit en hartelijkheid.
 • Je bent zelf-reflectief en kan je eigen functioneren (laten) bevragen.
 • Je werkt zelfstandig en verhoudt je ook gemakkelijk tot alle teamleden en de collega’s van het crisismeldpunt.
 • Je werkt efficiënt en doeltreffend bij het uitvoeren van jouw taken.
 • Je leeft de wetgeving trouw na inzake integriteit en kinderrechten.
 • Je reflecteert kritisch en zelfstandig vanuit jouw theoretische achtergrond.
 • Je levert een actieve bijdrage aan co-creatieve processen.

Specifiek:

 • Je hebt een groeigerichte visie op hulpverlening die vertrekt vanuit de kwaliteiten, talenten en competenties van de jongeren en hun gezinnen.
 • Je zet hoog in op de interactie en participatie van onze jongeren
 • Je bent stressbestendig en functioneert doelgericht in crisissituaties
 • Je bent sterk communicatief en zoekt steeds actief de verbinding op.
 • Je bent sociaal ingesteld en legt vlot contacten.
 • Je kan zelfstandig werken en toont zin voor initiatief.
 • Je bent sterk in verslaggeving en rapporteert efficiënt en effectief.
 • Je werkt flexibel samen met andere partners binnen én buiten vzw Blij Leven.
 • Je hebt kennis van het algemene hulpverleningslandschap en in het bijzonder van de jeugdhulp.

AANBOD

 • We bieden een boeiende, leerrijke werkomgeving met ruimte tot persoonlijke  groei.
 • Een uitdagende job in een innovatieve organisatie die voortdurend in beweging is.
 • Contracten van (on-)bepaalde duur met verschillende aanstellingspercentages.
 • Verloning PC 319.01 barema B1C .

VEREISTEN

 • Je hebt een bachelor sociaal werk/orthopedagogie of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen.
 • Je bent bereid tot avond- en/of weekendwerk.

AANBOD

 • Een uitdagende en gevarieerde job in een voorziening die voortdurend in beweging is.
 • Een 70% tewerkstelling voor onbepaalde duur
 • Een verloning volgens barema pc 319.01 weddeschaal B1C

SOLLICITEREN

 • Je stelt je kandidaat met een motiveringsbrief en cv die je via mail richt aan Geert Frateur (Algemeen Directeur): geert.frateur@blijleven.be
 • Je doet dit ten laatste op maandag 22 april 2024 om 17:00 uur
 • Voor meer informatie kan je rechtstreeks bij Geert Frateur terecht via mail en/of telefoon: 0474 460 484