12 september 2022

I. INLEIDING

MFC Meetjesland is een voorziening die 126 kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunt en begeleidt. Een ploeg van 95 medewerkers en 12 stagairs/vrijwilligers begeleidt hen in verblijf of bij hen thuis.

Als voorziening ontwikkelen we een groeigerichte aanpak die stoelt op een inhoudelijk kader dat alle cliënten de juiste vitamines voor hun groeiproces verzekert. We werken daarbij met de mogelijkheden, het functioneren en de moeilijkheden van hen. Zo willen we hen helpen groeien naar een grotere autonomie in een sterkere verbondenheid met anderen.

II. VACATURE

MFC Meetjesland heeft een vacature voor de functie van crisisbegeleider in residentiele, hulpverleningstrajecten. Het betreft een tewerkstelling (50%) van bepaalde duur waarbij je in verbinding werkt met alle afdelingen van de voorziening (campus Lievegem en Kaprijke)

III. TAKEN

 • Je realiseert crisisbegeleidingen binnen (en sporadisch ook buiten) onze voorziening die aangemeld worden door het crisismeldpunt.
 • Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met het crisismeldpunt.
 • Je zorgt ervoor dat elke crisisbegeleiding voldoet aan de criteria van crisisjeugdhulp.
 • Je gaat aan de slag met de noden en behoeften van de jongeren die zich aandienen zolang ze in de voorziening verblijven.
 • Je bent een brugfiguur tussen de context van de crisisjongeren én het team van leefgroepbegeleiders.
 • Je gaat actief op zoek naar gepaste vervolghulp of een mogelijk parcours naar de context van de jongere.
 • Je combineert crisisbegeleiding met contextbegeleidingen, plus vormen van ondersteunende begeleiding in functie van de aspiraties en behoeften van de jongeren.
 • Je koppelt terug naar het regieoverleg over de ontwikkeling, afronding en nazorg van elk crisisbegeleidingstraject.
 • Je communiceert vlot via de geijkte communicatiekanalen die crisissituaties vereisen: mail, whatsapp en gsm.

IV. COMPETENTIES

Algemeen

 • Je staat open en positief naar onze crisisjongeren en hun gezinnen.
 • Je bent integer en hebt respect voor  de persoonlijke levenssfeer van de jongeren en hun gezinnen
 • Je leeft de kernwaarden van de organisatie: professionaliteit, collegialiteit, solidariteit en hartelijkheid.
 • Je bent zelf-reflectief en kan je eigen functioneren (laten) bevragen.
 • Je werkt zelfstandig en verhoud je ook gemakkelijk tot alle teamleden en de collega’s van het crisismeldpunt.
 • Je werkt efficiënt en doeltreffend bij het uitvoeren van jouw taken.
 • Je leeft de wetgeving trouw na inzake integriteit en kinderrechten.
 • Je reflecteert kritisch en zelfstandig vanuit jouw theoretische achtergrond.
 • Je levert een actieve bijdrage aan co-creatieve processen.

Specifiek

 • Je hebt een groeigerichte visie op hulpverlening die vertrekt vanuit de kwaliteiten, talenten en competenties van de jongeren en hun gezinnen.
 • Je zet hoog in op de interactie en participatie van onze jongeren
 • Je bent stressbestendig en functioneert doelgericht in crisissituaties
 • Je bent sterk communicatief en zoekt steeds actief de verbinding op.
 • Je bent sociaal ingesteld en legt vlot contacten.
 • Je kan zelfstandig werken en toont zin voor initiatief.
 • Je bent sterk in verslaggeving en rapporteert efficiënt en effectief.
 • Je werkt flexibel samen met andere partners binnen én buiten MFC Meetjesland.
 • Je hebt kennis van het algemene hulpverleningslandschap en in het bijzonder van de jeugdhulp.

V. VEREISTEN

 • Je hebt een bachelor sociaal werk/orthopedagogie of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen.
 • Je bent bereid tot avond- en/of weekendwerk.

VI. AANBOD

 • Een uitdagende en gevarieerde job in een voorziening die voortdurend in beweging is.
 • Een 50% tewerkstelling
 • Een verloning volgens barema pc 319.01 weddeschaal B1C

VII. KANDIDEREN

 • Je stelt je kandidaat met een motiveringsbrief en cv die je via mail richt aan Geert Frateur (Algemeen Directeur): geert.frateur@blijleven.be
 • Je doet dit ten laatste op maandag  28 september 2022  om 17:00 uur
 • Je houdt er het beste ook rekening mee dat we je kunnen uitnodigen voor selectiegesprekken op: woensdagnamiddag 5 en/of vrijdagnamiddag 7 oktober 2022
 • Voor meer informatie kan je rechtstreeks bij Geert Frateur terecht via mail en/of telefoon: 0474 460 484