6 september 2022

I. INLEIDING

MFC Meetjesland is een voorziening die 126 kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunt en begeleidt. Een ploeg van 95 medewerkers en 12 stagairs/vrijwilligers begeleidt hen in verblijf of bij hen thuis.

Als voorziening ontwikkelen we een groeigerichte aanpak die stoelt op een inhoudelijk kader dat alle cliënten de juiste vitamines voor hun groeiproces verzekert. We werken daarbij met de mogelijkheden, het functioneren en de moeilijkheden van hen. Zo willen we hen helpen groeien naar een grotere autonomie in een sterkere verbondenheid met anderen.

II. VACATURE

MFC Meetjesland heeft een vacature voor de functie van contextbegeleider in residentiele, ambulante en mobiele hulpverleningstrajecten. Het betreft een tewerkstelling (80%) van 1 jaar met zeer reële kansen op verlenging, waarbij je verbonden bent aan de afdeling De Vliet (Lievegem)

III. TAKEN

 • Je geeft richting aan én verzorgt de begeleiding van de context van onze jongeren voor wie een hulpverleningstraject is opgezet door onze voorziening
 • Je staat in voor de opmaak van de verslaggeving
 • Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met de verwijzer
 • Je bent een brugfiguur tussen de context van de jongeren én het team van leefgroepbegeleiders wanneer residentiele hulp is ingeschakeld.

IV. COMPETENTIES

Algemeen

 • Je staat open en positief naar onze cliënten: kinderen, jongeren en hun gezinnen.
 • Je bent integer en hebt respect voor de persoonlijke levenssfeer van de cliënten.
 • Je leeft de kernwaarden van de organisatie: professionaliteit, collegialiteit, solidariteit en hartelijkheid.
 • Je bent zelf-reflectief en kan je eigen functioneren (laten) bevragen.
 • Je werkt zelfstandig en verhoud je ook gemakkelijk tot alle teamleden.
 • Je werkt efficiënt en doeltreffend bij het uitvoeren van jouw taken.
 • Je leeft de wetgeving trouw na inzake integriteit en kinderrechten.
 • Je reflecteert kritisch en zelfstandig vanuit jouw theoretische achtergrond.
 • Je levert een actieve bijdrage aan co-creatieve processen.

Specifiek

 • Je hebt een groeigerichte visie op hulpverlening die vertrekt vanuit de kwaliteiten, talenten en competenties van de kinderen, jongeren en gezinnen.
 • Je zet hoog in op de interactie en participatie van onze cliënten.
 • Je bent sterk communicatief en zoekt steeds actief de verbinding op.
 • Je bent sociaal ingesteld en legt vlot contacten.
 • Je kan zelfstandig werken en toont zin voor initiatief.
 • Je bent sterk in verslaggeving en haalt gemakkelijk jouw deadlines.
 • Je werkt flexibel samen met andere partners binnen én buiten MFC Meetjesland.
 • Je hebt kennis van het algemene hulpverleningslandschap en in het bijzonder van de jeugdhulp.

V. VEREISTEN

 • Je hebt een bachelor sociaal werk/orthopedagogie of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen.
 • Je bent bereid tot avondwerk.

VI. AANBOD

 • Een uitdagende en gevarieerde job in een voorziening die voortdurend in beweging is.
 • Een 80% tewerkstelling
 • Een verloning volgens barema pc 319.01 weddeschaal B1C

VII. KANDIDEREN

 • Je stelt je kandidaat met een motiveringsbrief en cv die je via mail richt aan Geert Frateur (Algemeen Directeur): geert.frateur@blijleven.be
 • Je doet dit ten laatste op maandag 28 september 2022 om 17:00 uur
 • Je houdt er het beste ook rekening mee dat we je kunnen uitnodigen voor selectiegesprekken op: woensdagnamiddag 5 en/of vrijdagnamiddag 7 oktober 2022
 • Voor meer informatie kan je rechtstreeks bij Geert Frateur terecht via mail en/of telefoon: 0474 460 484