21 juni 2024

ALGEMEEN

Vzw Blij Leven is een residentiële jeugdhulpvoorziening die kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunt. Een ploeg van meer dan 95 medewerkers ondersteunt en begeleidt 126 kinderen, jongeren en hun gezin; in verblijf of bij hen thuis. We hebben een vacature voor de functie van begeleider binnen de Dagbegeleiding. Het betreft een 80% tewerkstelling van bepaalde duur (september 2024 tot januari 2025).

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als begeleider van de dagbegeleiding verwachten we van jou het volgende:

Dagbegeleiding:

 • Je gaat actief op zoek hoe je de kinderen én jongeren kan helpen groeien naar realistische autonomie in reële verbinding met hun context
 • Je herkent groeps- en interactieprocessen binnen de dagbegeleiding en stemt je handelen hierop af (zowel pro- als reactief)
 • Je biedt een voorspelbaar en veilig dagcentrumklimaat en kan de dagelijkse routines hanteren binnen het aanwezige pedagogische kader
 • Je hanteert jouw generationele en pedagogische grenzen op een rustige én besliste wijze
 • Je organiseert en begeleidt groepsactiviteiten in functie van de dagbegeleiding
 • Je verzorgt het vervoer van onze kinderen en jongeren en beleeft dit als een pedagogische opdracht
 • Je hebt oog voor de groeikansen en ontwikkelingstrajecten van elk kind of jongere binnen de dagbegeleiding
 • Je werkt vraaggestuurd en contextgericht waarbij het ontwikkelingstraject van het kind en/of jongeren centraal stelt
 • Je zet mee in op een vlotte instroom, doorstroom en/of uitstroom van de kinderen en jongeren van de dagbegeleiding.
 • Je gaat doelgericht aan de slag met de context via ouder- en gezinsgesprekken.
 • Je bent een toegankelijk aanspreekpunt voor de verwijzer.
 • Je bent verantwoordelijke voor het cliëntendossier van de jongere die je toegewezen is.

Individuele begeleiding van de jongere:

 • Je draagt inhoudelijk mee bij aan het tot stand komen van de handelingsplanning van de kinderen en jongeren
 • Je hanteert de uitgestippelde handelingslijnen binnen het dagbegeleidingstraject
 • Je bent individueel begeleider van een kind of jongere en behartigt mee de belangen, wensen en aspiraties van hem of haar
 • Je hebt oog voor de contacten en interactie van de kinderen en jongeren met zijn belangrijke contexten
 • Je volgt school- en vrijetijdsbesteding van de kinderen en jongeren actief én groeigericht op
 • Je werkt groeigericht met oog voor de mogelijkheden, moeilijkheden en het functioneren van de kinderen en jongeren.

Teamwerking:

 • Je werkt nauw samen met de collega’s en stemt je handelen onderling met hen af
 • Je neemt actief deel aan de overlegmomenten
 • Je houdt collega’s op de hoogte van gebeurtenissen via dialoog en de voorziene registratie-instrumenten
 • Je hanteert de voorziene registratie-instrumenten op een efficiënte en doeltreffende wijze
 • Je ontwikkelt een authentieke begeleidersstijl in aanpassing aan de team- en organisatiecultuur
 • Je kan je volledig inschrijven in de dynamiek van een zelforganiserend team

PROFIEL

Competenties:

 • Je werkt vanuit de missie, visie en waarden van de organisatie
 • Je bent operationeel sterk en werkt handelingsgericht
 • Je bent flexibel en meedenkend in het belang van de dagbegeleiding
 • Je gaat gemakkelijk en vlot om met teamleden, kinderen, jongeren en ouders
 • Je bent transparant in handelen en kan jouw handelen ook duiden en verduidelijken
 • Je neemt kwaliteit van leven én werken als vertrekpunt in je handelen
 • Je denkt mee over de pedagogische krijtlijnen voor de werking van de dagbegeleiding
 • Je kan organiseren en plannen in functie van de continuïteit van de dagbegeleiding
 • Je bent zelfreflectief en gaat constructief om met feedback
 • Je kan vlot schakelen tussen teamgericht en zelfstandig werken
 • Je leeft actief de grondhoudingen van een begeleider binnen onze setting
 • Je staat stevig in relatie tot onze kinderen, jongeren en gezinnen
 • Je respecteert onze deontologische code en de persoonlijke levenssfeer van elkeen

AANBOD

 • We bieden een boeiende, leerrijke werkomgeving met ruimte tot persoonlijke groei.
 • Een uitdagende job in een innovatieve organisatie die voortdurend in beweging is
 • 80% de tewerkstelling van bepaalde duur
 • Verloning PC 319.01 barema B1C

DIPLOMA

Je hebt een bachelor orthopedagogie of maatschappelijk werk of een masterdiploma humane wetenschappen.

SOLLICITEREN

Je kan het beste solliciteren tot en met donderdag 11 juli 2024 (om 17:00 uur) via mail naar geert.frateur@blijleven.be Voor vragen kan je bellen naar Geert Frateur op het nummer 0474 46 04 84.